Wrocławska rotunda „Panoramy Racławickiej”

Pierwotnie budynek „Panoramy Racławickiej” miał stanąć w zachodniej części parku Szczytnickiego. Wyznaczony teren cieszył się dużą popularnością w 1948 roku, gdy rozpisano pierwszy konkurs na rotundę, jednak ze względu na sytuację polityczną realizację wyłonionego projektu odłożono na półkę.

Drugi konkurs został ogłoszony 1 kwietnia 1957 roku. Tym razem na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród wrocławian wytypowano inne miejsce – zielony obszar Nowego Miasta w pobliżu ul. Juliusza Słowackiego. Wytyczne dla budynku były konkretne, uwzględniały kubaturę, rozkład pomieszczeń, oświetlenie i urządzenia klimatyzacyjne.

Fot. archiw. MNWr

Na konkurs wpłynęły 54 prace (w sumie prawie 500 plansz i modeli) z całej Polski. Zwyciężył projekt młodych architektów z Wrocławia, Ewy i Marka Dziekońskich.

Jury doceniło przede wszystkim jednorodną i konsekwentną konstrukcję budynku, czyli spięte pierścieniem rozporowym żelbetowe słupy, a pomiędzy nimi prefabrykowane moduły o ukośnych liniach, które ożywiły elewację.

Więcej o wyjątkowym projekcie Ewy i Marka Dziekońskich przeczytać można w publikacji „Rotunda” autorstwa Agaty Gabiś, która ukazała się w serii „Od Pałacu do Rotundy” nakładem wydawnictwa Muzeum Narodowego we Wrocławiu w 2018 r.

■ Zoom na muzeum – zapraszamy również do lektury innych tekstów ➸
 

print