Uroczystości jubileuszu 75-lecia Muzeum Narodowego we Wrocławiu

13 lipca 2023

„Muzeum Narodowe we Wrocławiu to wyjątkowe miejsce na mapie kulturalnej Polski. Już od momentu powstania w 1947 i otwarcia w 1948 r., odgrywało bardzo ważną rolę w rozwoju wiedzy o sztuce” – napisał minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński w liście odczytanym przez dyrektora generalnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosława Czubę podczas uroczystości z okazji jubileuszu 75-lecia Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Minister kultury wskazał, że największą wartością Muzeum Narodowego we Wrocławiu są zbiory, które w wielu przypadkach stanowią najcenniejsze kolekcje polskie. Do nich zaliczyć należy m.in. sztukę średniowieczną, zbiory grafiki, rzemiosła (w tym z Bliskiego i Dalekiego Wschodu, szkła antycznego i nowożytnego, mebli, zabytków konwisarstwa, sfragistyki), fotografię polską XIX–XX wieku oraz legendarną „Panoramę Racławicką”. Ponadto na szczególne wyróżnienie zasługuje kolekcja polskiej sztuki współczesnej (jedna z najbogatszych i najciekawszych w kraju), będącą dokumentacją wszystkich ważnych kierunków w plastyce od okresu międzywojennego do początku XXI w.

Fot. Wojciech Rogowicz, Magdalena Lorek, Arkadiusz Podstawka

Muzeum Narodowe we Wrocławiu odznaczone zostało Medalem Złotym „Zasłużony Kulturze. Gloria Artis”. Odznaczenia wręczono również zasłużonym pracownikom i emerytom. Złoty Medal Gloria Artis otrzymali: Piotr Łukaszewicz, Daniela Stankiewicz, Anna Ziomecka. Medalem Srebrnym nagrodzono Małgorzatę Korżel-Kraśną, a brązowym Wiktorię Filipiak-Marszalską i Monikę Raczyńską-Sędzikowską.

Z okazji jubileuszu Muzeum Narodowe we Wrocławiu otrzymało też specjalną dotację MKiDN na zakup pięciu dzieł sztuki, wśród których jest m.in. obraz Olgi Boznańskiej.

■ Aktualności i fotorelacje ➸

 

print