Teologia w obrazach

Zapraszamy na wystawę około 100 ikon ze zbiorów Muzeum w Supraślu – Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.
Ikony są drugim, obok śpiewu cerkiewnego , elementem najbardziej wyróżniającym religię prawosławną. Zajmują szczególne miejsce nie tylko w świątyni, ale także w codziennym życiu wiernych. Ikona przyciąga nas często przede wszystkim swoimi walorami artystycznymi. Jest bowiem czymś więcej niż dziełem sztuki – oprócz wielkiego bogactwa artystycznego posiada znacznie większe bogactwo duchowe. Zapraszamy do zapoznania się z tymi wyjątkowymi eksponatami łączącymi to, co ulotne, z tym co wieczne.

print