Rokokowe kolaże

25.11, g. 11:00 ➸ warsztaty dla dzieci

Warsztaty plastyczne Grzegorza Wojturskiego dla dzieci w wieku 6–10 lat, towarzyszące wystawie „Szaleństwo rokoka! Fascynacja rokokiem na Śląsku (XVIII–XXI w.)”

Rokoko to szaleństwo łączenia form zaczerpniętych z natury z tymi, które stworzyła ludzka fantazja wiedziona tęsknotą za szczęściem, beztroską, lekkością bytu czy malowniczością. Warsztaty pozwolą dać upust kreatywności i dziecięcej spontaniczności w tworzeniu form zadziwiających. Uczestnicy wykonają je z przygotowanych tworów natury (muszle, gałązki, kamienie) oraz wybranych materiałów plastycznych (kolorowe wstążki, barwne kartony, cekiny, sznureczki). Powstaną w ten sposób rokokowe ramki oraz oprawy do przedmiotów codziennego użytku.

Spotkanie w Pawilonie Czterech Kopuł, bilety w cenie 5 zł do nabycia w kasie muzeum. Zapisy w tygodniu poprzedzającym zajęcia: edukacja.pawilon@mnwr.pl lub tel. 71 712 71 81. Prosimy o informację w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w spotkaniu.

■ Wydarzenia edukacyjne ➸
■ Fotorelacje edukacyjne ➸

 

print