Wydawnictwo

RSS

Kontakt ➸
Katalogi zbiorów ➸
Przewodniki ➸
Inne wydawnictwa ➸
Publikacje dla dzieci ➸


 
Historia działalności wydawniczej Muzeum Narodowego we Wrocławiu sięga pierwszych lat jego istnienia. Już w 1950 r. w strukturze ówczesnego Muzeum Śląskiego (otwartego dla publiczności w lipcu 1948 r. jako Muzeum Państwowe we Wrocławiu) wyodrębniono Referat Wydawnictw, funkcjonujący w późniejszych latach w ramach Działu Naukowo-Oświatowego oraz Działu Realizacji Wystaw i Wydawnictw. Powołanie Działu Wydawnictw, samodzielnej komórki wydawniczej z kilkuosobowym zespołem edytorskim, nastąpiło w 1999 r. Jego kierownikiem została Hanna Wrabec. Od 2014 r. jednostką, zwaną obecnie Działem Wydawniczym, kieruje Bogusława Idzik-Ćwikowska.

Jedną z pierwszych muzealnych publikacji była praca autorstwa Józefa Piątka i Wojciecha Gluzińskiego pt. Stary Ratusz we Wrocławiu z 1950 r. Od 1959 r. Muzeum zaczęło wydawać publikacje ciągłe, takie jak „Roczniki Sztuki Śląskiej” (ukazujące się do dzisiaj), „Silesia Antiqua” (od 1962 r. czasopismo Muzeum Archeologicznego – obecnie oddziału Muzeum Miejskiego Wrocławia), a od 1961 r. „Roczniki Etnografii Śląskiej” (publikowane do 1982 r.).
W 1967 r. ukazała się książka Malarstwo polskie w opracowaniu Alicji Bajdor i Piotra Łukaszewicza, która zainaugurowała – wciąż cieszącą się uznaniem – prestiżową serię pt. „Katalogi Zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu”.

Obok katalogów zbiorów Muzeum wydaje także publikacje towarzyszące wystawom czasowym, które mają formę informatorów lub bogato ilustrowanych albumów. Szczególnie atrakcyjny treściowo i edytorsko jest wystawny album „Willmann. Opus magnum” z 2019 r. Zredagowany przez Piotra Oszczanowskiego, a zaprojektowany przez Anitę Wasik.

Muzealne zbiory są prezentowane w przewodnikach przeznaczonych zarówno dla dorosłych, jak i dzieci odwiedzających wystawy stałe, w tym Muzeum „Panorama Racławicka”. Swoistego przewodnika doczekały się również same budynki, w których rozmieszczone są oddziały Muzeum. Nowatorsko wydana seria czterech książek opisujących Budynek Główny, rotundę Panoramy Racławickiej, Pałac Biskupi oraz Pawilon Czterech Kopuł została zebrana w specjalne etui, tomy dostępne są także w angielskiej wersji językowej.

Muzeum wydaje także serie:
❧ „Nasze Pasje” – przeznaczone dla młodego czytelnika bogato ilustrowane książki opowiadające o zainteresowaniach i fascynacjach pracowników Muzeum;
❧ „Przypadki Wrocławskich Muzealników” – tomy upamiętniające postacie tworzące historię naszej instytucji;
❧ „Panoramy” – zeszyty prezentujące malowane panoramy polskie, europejskie i światowe.

Publikacje Muzeum Narodowego we Wrocławiu zdobywają nagrody i wyróżnienia za szatę edytorską. Jubileuszowa publikacja „Intrygujące! Nasze fascynacje Muzeum Narodowe we Wrocławiu 2018−2023” została wyróżniona w konkursie Muzealna Książka Roku 2022 w kategorii wydawnictwa edukacyjne. Zaprojektowany przez Joannę Jopkiewicz katalog wystawy Eryka i Jan Drostowie. Mistrzowie szkła ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu Barbary Banaś otrzymał w 2021 r. nagrodę Wrocławskich Targów Dobrej Książki – Pióro Fredy za, jak wskazało jury, „umiejętną współczesną interpretację graficzną i typograficzną nawiązującą do epoki, w której tworzyli Drostowie”. Katalog zbiorów autorstwa Małgorzaty Korżel-Kraśnej Rewolucja w sypialni. Łóżka w XIX wieku zdobył w 2018 r. nagrodę Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek na Najpiękniejszą Książkę Roku. Jest to publikacja o wyjątkowej szacie graficznej zaprojektowanej także przez Joannę Jopkiewicz. Podwójne, nierozcięte karty książki wykonane z nowoczesnych ekologicznych papierów dzięki oprawie typu french-fold przypominają poduszki, a kolorystyka i wzór na wewnętrznych stronach kojarzą się z bielizną pościelową. Nagrody za szatę edytorską na Wrocławskich Targach Książki Naukowej w latach 1999 i 2000 zdobyły katalogi Ubiory kobiece 1840–1939 autorstwa Barbary Sowiny i Małgorzaty Możdżyńskiej-Nawotki oraz Ornamenta Silesiae. Tysiąc lat rzemiosła na Śląsku pod redakcją Marii Starzewskiej, zaprojektowane przez Andrzeja Oczkosia. W konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek na „Najpiękniejszą Książkę Roku 1999” zwyciężyła praca Mariusza Hermansdorfera Między ekspresją a metaforą, której projektantem graficznym jest Jakub Kortyka.

Wydawane przez Muzeum katalogi są nagradzane w kolejnych edycjach konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla w kategorii „Opracowania naukowe, publikacje i wydarzenia multimedialne”. Nagrody zdobyły:
❧ trzy wydawnictwa poświęcone zbiorom malarstwa europejskiego XV–XX w.: Malarstwo Europy Środkowej XVI–XVIII w. Beaty Lejman, Malarstwo niemieckie od klasycyzmu do symbolizmu Piotra Łukaszewicza, Katalog zbiorów malarstwa krajów romańskich Bożeny Steinborn (Sybilla 2012 – I nagroda);
❧ katalog Ikonografia Dolnego Śląska. Pocztówki, t. 1–2, pod redakcją naukową Roberta Hesia, w opracowaniu Zofii Bandurskiej, Roberta Hesia, Przemysława Kuleszy (Sybilla 2011 – I nagroda);
❧ praca Ikonografia Wrocławia, t. 1–2 pod redakcją naukową Piotra Łukaszewicza, w opracowaniu Ewy Halawy, Magdaleny Szafkowskiej i Krystyny Bartnik, t. 3, autorstwa Zofii Bandurskiej (Sybilla 2008 – I nagroda);
❧ kronika jubileuszowa Muzeum Narodowe we Wrocławiu 1947–2007 pod redakcją naukową Mariusza Hermansdorfera, w opracowaniu Roberta Hesia, Małgorzaty Korżel-Kraśnej (Sybilla 2008 – II nagroda);
❧ katalog Sztuka polska XX wieku, pod redakcją naukową Mariusza Hermansdorfera (Sybilla 2000 – I nagroda).

Kontakt:

wydawnictwo@mnwr.pl

Kierownik Działu Wydawniczego
Bogusława Idzik-Ćwikowska
boguslawa.idzik@mnwr.pl
tel. 71 372 51 50 wew. 256

Zespół redakcyjno-wydawniczy
Urszula Bednarz
urszula.bednarz@mnwr.pl
tel. 71 372 51 50 wew. 316

Paulina Handtke
paulina.handtke@mnwr.pl
tel. 71 372 51 50 wew. 303

Izabela Poręba
izabela.poreba@mnwr.pl
tel. 71 372 51 50 wew. 303

Dorota Szechińska
dorota.szechinska@mnwr.pl
tel. 71 372 51 50 wew. 316


KATALOGI ZBIORÓW

2022
J. Sozańska, Fajans z wytwórni europejskich

2021
W. Kaczorowski, Edytorskie oblicza bibliofilstwa. Broszury, druki ulotne, akcydensy

2019
M. Karnicka, Współczesność i historia. Medale, plakiety i żetony z lat 1800–1889

2017
T. Fercowicz, Zabytki metrologiczne
I. Żak, Dawna grafika włoska

2016
M. Korżel-Kraśna, Meble XV–XVII wieku

2015
M. Karnicka, Medale, monety okolicznościowe, żetony, liczmany oraz tłoki do bicia medali i monet okolicznościowych od XV do XVII w.
Z. Bandurska, Adresy gratulacyjne i dyplomy członkowskie z lat 1836–1912 ze zbiorów Gabinetu Dokumentów Muzeum Narodowego we Wrocławiu
E. Halawa, Kody pamięci. Ikonografia śląska w grafice i rysunku od XVIII do początku XX w.

2014
E. Gajewska-Prorok, Mistrzowie światła. Witraże, obrazy w technice églomisé
K. Różycka, Obrazy ludowe na Śląsku
J. Bohdanowicz, Kowalstwo ludowe. Rzemiosło i sztuka

2013
E. Houszka, P. Łukaszewicz, Malarstwo polskie od baroku do modernizmu
J. Witecki, M. Świderska-Łupińska, Oręż europejski
D. Róż-Mielecka, Uzbrojenie japońskie
M. Możdżyńska-Nawotka, Dawna moda dziecięca

2012
P. Łukaszewicz, Malarstwo niemieckie. Od klasycyzmu do symbolizmu
B. Lejman, Malarstwo Europy Środkowej XVI–XVIII w.
B. Steinborn, Katalog zbiorów malarstwa krajów romańskich

2011
R. Heś, Z. Bandurska, Ikonografia Dolnego Śląska. Pocztówki, t. 1–2

2010
T. Fercowicz, Dawne żelazka i sprzęty do prania
M. Korżel-Kraśna (red.), Gloria Deo. Rzemiosło sakralne

2009
E. Houszka (red.), Malarstwo śląskie 1520–1800
R. Nowak, Rzeźba europejska XIX i początku XX wieku
M. Karnicka, Medale, plakiety i żetony okresu secesji
H. Golla, Tkaniny ludowe

2008
P. Łukaszewicz (red.), Ikonografia Wrocławia
    t. 1: Grafika
    t. 2: Rysunek i akwarela, obrazy olejne, dioramy, medalierstwo, rzemiosło artystyczne
Z. Bandurska, Ikonografia Wrocławia. Pocztówki

2007
M. Korżel-Kraśna, Meble pierwszej połowy XIX w.
A. Sobota, Fotografia

2006
B. Steinborn, Katalog zbiorów malarstwa niderlandzkiego

2005
E. Berendt (red.), Sztuka drewna. Meblarstwo i snycerstwo ludowe na Dolnym Śląsku XVII–XX w.

2004
M. Korżel-Kraśna, Meble XVIII w.
M. Hermansdorfer (red.), Ceramika i szkło polskie XX w.

2003
B. Guldan-Klamecka, Sztuka na Śląsku XII–XVI w.
D. Róż-Mielecka, Laka japońska

2002
J. Sozańska, Porcelana z wytwórni europejskich
M. Korżel-Kraśna (red.), Zabytki cechów śląskich
M. Hermansdorfer (red.), Sztuka XX wieku. Prace artystów zagranicznych
P. Łukaszewicz (red.), Sztuka polska XVII–XIX w.

2001
M. Rostworowska, Śląski strój ludowy

2000
M. Hermansdorfer (red.), Sztuka polska XX w.

1999
B. Sowina, M. Możdżyńska-Nawotka, Ubiory kobiece 1840–1939

1998
I. Żak, Grafika francuska XVI–XIX w.

1996
W. Kaczorowski, Polskie druki bibliofilskie

1995
M. Starzewska, T. Wolanin, Artystyczna kamionka bolesławiecka
E. Berendt, Rzeźba ludowa na Dolnym Śląsku XVIII–XIX w.

1994
R. Nowak, Rzeźba śląska XVI–XVIII w.

1992
E. Houszka, P. Łukaszewicz, Malarstwo polskie XVII–XIX w. Obrazy olejne
K. Bartnik, B. Górecki, A. Sobota, Sztuka czeska i słowacka XX w.
M. Jeżewska, Ceramika polska XX w.
E. Berendt, Sztuka nieprofesjonalna na Śląsku

1991
A. Chrzanowska, Szkło nowożytne

1989
B. Guldan, Śląska rzeźba kamienna XII–XVI w.

1987
A. Chrzanowska, Szkło antyczne
M. Macewicz-Gołubkow, Ceramika ludowa

1986
A. Ziomecka, Śląskie malarstwo gotyckie

1983
M. Hermansdorfer (red.), Polska sztuka współczesna
I. Rylska, Grafika polska w latach 1901–1939

1982, 2012
B. Steinborn, Katalog zbiorów malarstwa krajów romańskich

1982
M. Świderska-Łupińska, Krótka broń palna
M. Świderska-Łupińska, Palna broń myśliwska

1979
P. Banaś i in., Polskie współczesne szkło artystyczne

1973, 2006
B. Steinborn, Katalog zbiorów malarstwa niderlandzkiego

1968
A. Ziomecka, Śląska rzeźba gotycka

1967
A. Bajdor, P. Łukaszewicz, Malarstwo polskie


PRZEWODNIKI

2024
I. Trembałowicz-Chęć, Muzeum „Panorama Racławicka” Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Informator (wyd. II popr.)

2019
B. Guldan-Klamecka, R. Nowak, M. Pierzchała, Sztuka śląska XV–XVIII w. ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Seria „Od Pałacu do Rotundy” w wersji angielskiej:
— THE PALACE: Marta Ostrowska-Bies
— THE MAIN BUILDING: Jolanta Gromadzka, Daria D. Pikulska
— THE PAVILION: Grzegorz Grajewski, Jerzy Ilkosz
— THE ROTUNDA: Agata Gabiś

2018
Seria informatorów po wystawach stałych (w języku polskim, angielskim i niemieckim):
— M. Pieczka, Muzeum Narodowe we Wrocławiu Gmach Główny. Informator
— I. Trembałowicz-Chęć, Panorama Racławicka Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Informator
— E. Berendt, Muzeum Etnograficzne Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Informator
— A. Chmielarz, Pawilon Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej. Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Informator

Seria „Od Pałacu do Rotundy”:
— PAŁAC: Marta Ostrowska-Bies, Dawny pałac biskupów wrocławskich
— GMACH: Jolanta Gromadzka, Daria D. Pikulska, Dawny gmach Rejencji wrocławskiej
— PAWILON: Grzegorz Grajewski, Jerzy Ilkosz, Pawilon Wystawy Historycznej
— ROTUNDA: Agata Gabiś, Rotunda Panoramy Racławickiej

2017
I. Żak, Inwencja i naśladownictwo. Dawna grafika włoska ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Przewodnik

2016
A. Chmielarz, I. Gołaj, Kolekcja sztuki polskiej II połowy XX i XXI wieku. Przewodnik
A. Chmielarz, I. Gołaj, Sammlung der polnischen Kunst der zweiten Hälfte des 20. Jh. und des 21. Jh. Museumsführer, übersetz. E. Kochanowska
A. Chmielarz, I. Gołaj, The Collection of the Polish Art of the 20th Century and Early 21st Century. A Guide, transl. K. Dorocińska
E. Houszka, Pierzchała, J. Witecki, Wrocławska Europa. Przewodnik
E. Houszka, Pierzchała, J. Witecki, Breslauer Europa: Ausstellungsführer, übersetz. E. Kochanowska
E. Houszka, Pierzchała, J. Witecki Wrocław Europe: guide, transl. M. Możdżyńska-Nawotka

2015
I. Gołaj, G. Wojturski, Silesian art. 16th–19th centuries. National Museum in Wrocław. Guide, transl. M. Możdżyńska-Nawotka

2012
G. Wojturski, Sztuka Śląska XII–XVI w. Przewodnik
I. Gołaj, G. Wojturski, Sztuka Śląska XVI–XIX w. Przewodnik
I. Gołaj, G. Wojturski, Sztuka polska XVII–XIX w. Przewodnik
I. Gołaj, Polska sztuka współczesna. Przewodnik

2006
Przewodnik po Muzeum Narodowym we Wrocławiu, opr. I. Gołaj, G. Wojturski


INNE WYDAWNICTWA

2024
D. Jasnowska, Pisanka. Subtelna sztuka zdobienia (wyd. III popr., uzup.)
K. Łaszkiewicz, S. Ortyl, G. Wojturski (red.), Impresje. Młodzi o sztuce dawnej
A. Szwedo (red.), Bożenna Biskupska. Artystka i Budowla Możliwa

2023
B. Andruszkiewicz, P. Oszczanowski, Barokowi herosi. Wrocławskie rzeźby Johanna Georga Urbansky`ego z lat 20. XVIII w.
B. Banaś, Szklane życiorysy. Polskie projektantki szkła (1945–2020) (informator)
I. D. Bigos i in., Otto Piene. Gwiazdy/ Otto Piene. Stars (pl-ang.)
I. D. Bigos, M. Micuła, Twarzą w twarz/ Face to face
E. Berendt, Nie zapomnisz. Pamięć, pamiątka, pamiętnik
Dorota Jasnowska, Zaklinacze czasu. Kolędniczy teatr obrzędowy
J. M. Łubocki, 50 na 50. Jubileusz 50-lecia Działu Sztuki Wydawniczej Muzeum Narodowego we Wrocławiu
M. Możdżyńska-Nawotka, Moda stanu wojennego
R. Nowak, P. Oszczanowski, B. Stragierowicz (red.), Panorama Racławicka. Idea – kontekst – współczesność
A. Stasińska, M. Tomyślak, Śląska ars moriendi. Średniowieczne metalowe płyty nagrobne

2022
B. Banaś (red.), Maciej Kasperski. Warstwy (katalog wystawy)
B. Banaś, Eryka i Jan Drostowie (katalog wystawy, dodruk)
B. Banaś, I. D. Bigos (red.), Abakanowicz. Totalna/ Abakanowicz. Total (katalog wystawy, album w 2 wersjach językowych)
I. D. Bigos (red.), Patrząc w strop, czy ostrze gwiazdy już się wwierca (książka artystyczna w 2 wersjach językowych towarzysząca wystawie)
O. Budzan, Obrazy do opowiadania (informator do wystawy)
M. Derejczyk, Nie-zabawki. Rzeźby Piotra Rogalińskiego (informator do wystawy)
A. Dobrzyniecki, J. Kurbiel, Święte obrazki. Pasje kolekcjonerskie (informator do wystawy)
I. Gołaj, Abakanowicz. Total. Guide to the Exhibition (przewodnik po wystawie w angielskiej wersji językowej)
I. Gołaj, Abakanowicz. Totalna (przewodnik po wystawie, wersja w języku polskim, dodruk)
A. Chmielarz, Collage – klejone światy (katalog wystawy)
R. Nowak, B. Stragierowicz, Panorama Racławicka (informator w serii „Panoramyˮ, dodruk)
R. Nowak, Panorama Racławicka (album w 2 wersjach językowych, dodruk)
R. Nowak, Panorama Racławicka. XII barwnych plansz (teka w 4 wersjach językowych, dodruk)
J. Oleksy, A. Iżykowska-Uszczyk, Abakanowicz: OpowiadaMY (przewodnik po praktykach edukacyjnych, wersja online:
https://mnwr.pl/wp-content/uploads/2022/06/Abakanowicz_Totalna_skrypt_MNWr.pdf)
D. Stankiewicz, Zachowane w pamięci… (tom w serii „Przypadki Wrocławskich Muzealnikówˮ)
B. Steinborn, Przeminęło…? (tom w serii „Przypadki Wrocławskich Muzealnikówˮ)
A. Szepetiuk-Barańska, Dożynki. Sprawa społeczna (informator do wystawy)
J. Witecki, Skarb Średzki / The treasure of Środa Śląska / Der Goldschatz von Środa Śląska (informator w 3 wersjach językowych, dodruk)
I. Żak, Fascynacje antykiem (tom serii „Nasze Pasjeˮ)

2021
B. Banaś, Ewa Kuryluk. Białe fałdy czasu. Instalacje 1980–2000 / White folds of time. Installations 1980–2000 (przewodnik do wystawy)
B. Banaś, Eryka i Jan Drostowie
B. Płonka-Syroka, P. Suchecka, Podróż za marzeniami. Kultura uzdrowiskowa w Europie (informator do wystawy)
M. Możdżyńska-Nawotka, Pozór kostiumu. Historyzm i orientalizm w modzie kobiecej od schyłku XVIII do początku XX wieku
R. Nowak, Panorama Racławicka – XII barwnych plansz (teka w 4 wersjach językowych)
B. Stragierowicz, Panoramowe spotkania
R. Nowak, B. Stragierowicz, Panorama Racławicka, informator (seria „Panoramy”)
    R. Nowak, B. Stragierowicz, Panorama Siedmiogrodzka (informator w serii „Panoramy”)
    P. Jędryczak, Roman Nowak, Bitwa pod piramidami (informator w serii „Panoramy”)
    B. Stragierowicz, „Panorama” i panoramy (informator w serii „Panoramy”)
O. Budzan, M. Derejczyk, Naprawiacze (informator do wystawy)
M. Korżel-Kraśna, Drewniane skarbczyki dam (informator do wystawy)
A. Zduńczyk, Wrocław według Bacha (informator do wystawy)
I. Gołaj, Abakanowicz. Totalna (przewodnik po wystawie – wersja w języku polskim)
I. Gołaj, Abakanowicz. Total (przewodnik po wystawie – wersja w języku angielskim)
P. Oszczanowski (red.), Willmann. Opus magnum (album, dodruk)

2020
I. D. Bigos, K. Rudert, Nasz czas – Unsere Zeit – Our Time. Magdalena Abakanowicz
I. D. Bigos, K. Rudert, Nasz czas – Unsere Zeit – Our Time. Gunther Uecker
J. Kurbiel, Jorcajt – czas chasydów (informator)

2019
P. Oszczanowski (red.), Willmann. Opus magnum
E. Martyniszyn, Opowieści spoza obrazów. Informator do wystawy
M. Derejczyk, A. Kurpiel, Otwarty teren sztuki. Informator do wystawy
E. Berendt (red.), Etnograficzne didaskalia. Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu i kultura dolnośląska
B. Banaś, A. Skorek, W pogoni za kolorem. Jerzy Słuczan-Orkusz
K. Lachowicz, Tadeusz Kościuszko w falerystyce
K. Zedel, H. Golla, Instrumentarium tradycyjne. Wystawa ze zbiorów Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu
J. Witecki, Dwa ołtarze. Srebrne arcydzieła z wrocławskiej katedry
E. Halawa, G. Wojturski, Poczet królów polskich Jana Matejki (wydanie II zmienione)

2018
D. Jasnowska, Pisanka. Subtelna sztuka zdobienia
J. Bohdanowicz, Piękno duszy metalu
A. Chmielarz, Tu strzyka, tam łupie, ale rży. A sumienie kąsa. T. Brzozowski – inspiracje, konteksty, ślady
B. Fercowicz, Maria Piotrowska, Sztuka druku. Europejskie oficyny wydawnicze w starodrukach Biblioteki MNWr
B. Ilkosz (red.), Grupa Krakowska 1932–1937
M. Korżel-Kraśna, Rewolucja w sypialni. Łóżka w XIX wieku
Z. Mikołajek, Entliczki, pentliczki, czarodzieje i księżniczki. Baśnie, bajki i zabawy dziecięce w dawnej grafice i rysunku dla dzieci i dorosłych
R. Nowak, Ku wolności. Polskie panoramy batalistyczne (album)
A. Patała (red.), Migracje. Sztuka późnogotycka na Śląsku
B. Stragierowicz, Pamięć Ojczyzny. Dzieła i druki ze zbiorów MNWr
J. Witecki (red.), Skarb Średzki. Trzydziestolecie odkrycia

2017
S. Atroszko, Pół-jankes, czyli Tadeusz Kościuszko w Ameryce
R. Heś, Utracone skarby dawnych wrocławskich muzeów
K. Lachowicz, Tadeusz Kościuszko w filatelistyce
B. Lejman (red.) Książ. Pamiętajmy o ogrodach!

2016
B. Ilkosz, Kolekcja sztuki polskiej II połowy XX i XXI wieku
B. Ilkosz, The colleciotn of the Polish art. of the 2nd half of the 20th century and the early 21st century, transl. M. Możdżyńska-Nawotka
K. Lachowicz, Ekslibrysy kościuszkowskie

2015
R. Nowak, B. Stragierowicz (red.), Panorama Racławicka we Wrocławiu 1985–2015. Kultura i turystyka
J. Janowska-Kondratowicz, Panorama z ukosa. Wspomnienia z czasów konserwacji Panoramy Racławickiej w latach 1981–1985
B. Lejman, Metamorfozy zamku Książ
B. Lejman, The metamorphoses of Książ Castle, transl. M. Możdżyńska-Nawotka
K. Kmita, E. Martyniszyn, J. Nitka, Ludowe inspiracje

2014
K. Lachowicz, Tadeusz Kościuszko w medalierstwie
B. Ilkosz, Historia szopek Bożego Narodzenia na Dolnym Śląsku

2013
M. Hermansdorfer i in., Muzeum Narodowe we Wrocławiu 1947–2007

2008
K. Lachowicz, Dawne pomniki Tadeusza Kościuszki

2007
K. Lachowicz, Ikonografia kościuszkowska. Ekslibrysy na banknotach

2005
M. Hermansdorfer, R. Nowak, M. Pierzchała, Theatrum sacrum: el arte barroco de Silesia de los siglos XVII–XVIII

2001
R. Nowak, Panorama Racławicka. Teka

2000
J. Gębczak, Losy ruchomego mienia kulturalnego i artystycznego na Dolnym Śląsku w czasie drugiej wojny światowej
E. Górecka, Panoramy Wojciecha Kossaka i Jana Styki

1999
R. Nowak, Panorama Racławicka. Teka

1998
P. Łukaszewicz (red.), Muzea sztuki w dawnym Wrocławiu


PUBLIKACJE DLA DZIECI

2022
A. Chodorska, J. Socha, I. Trembałowicz-Chęć, Panorama Racławicka. Przygoda z Super-Tadem (dodruk)

2019
S. Ortyl, Wrota przeszłości. Mapa poszukiwaczy przygód (wyprawa druga), Wrocław 2019
A. Chodorska, J. Socha, I. Trembałowicz-Chęć, Panorama Racławicka. Przygoda z Super-Tadem

2018
Kredki w dłonie w Pawilonie. Wyzwania artystyczne nie tylko dla dzieci. Niezbędnik
Pawilon Czterech Kopuł

2017
Dolnoślązacy. Przewodnik rodzinny po wystawie stałej w Muzeum Etnograficznym – Oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, tekst M. Derejczyk, rys. O. Budzan
Łowcy smoków. Mapa poszukiwaczy przygód, opr. S. Ortyl, rys. Z. Jaros
Zabawy wokół wystawy „Para – buch! Nie tylko ilustracje Ewy i Pawła Pawlaków”, opr. graficzne i literackie A. Cieślak

2016
B. Przerwa, Modna i już. Moda w PRL. Inspiracje dla młodego widza
M. Pieczka, Niezwykły świat dawnych mebli. Informator dla dzieci
G. Wojturski, Tajemnice kupców, czyli o dawnych wagach i miarach, rys. Z. Jaros
I. Gołaj, Wrocławska Europa dla dzieci

2015
S. Ortyl, Muzealne ciekawostki. Przewodnik dla dzieci od 3 do 5 lat
S. Ortyl, Muzealny zwierzyniec. Przewodnik dla dzieci od 3 do 5 lat
I. Gołaj, O księgach artystycznych Zbigniewa Makowskiego – dla dzieci i młodzieży
S. Ortyl, Zamkowe legendy. Opowieści ducha
I. Gołaj, Stwórcze ręce. Informator dla dzieci

2014
M. Musiał, O Panoramie Racławickiej dla dzieci

2012
M. Musiał, Galeria sztuki polskiej. Przewodnik dla dzieci

2010
M. Musiał, Galeria sztuki średniowiecznej. Przewodnik dla dzieci
M. Musiał, Galeria sztuki nowożytnej. Przewodnik dla dzieci


↟ do góry

 

print