Nowy obraz Tadeusza Makowskiego w Muzeum Narodowym

Muzeum Narodowe we Wrocławiu przyjeło w depozyt (z przeznaczeniem do zakupu) wczesny obraz Tadeusza Makowskiego zatytułowany „Wiosna” (Baśniowy ogród) i obecnie można go oglądać na wystawie „Polska sztuka współczesna”. Według informacji ostatniego właściciela obraz przed II wojną światową należał do rodziny Czartoryskich.

 

To bardzo ważne dzieło w twórczości Tadeusza Makowskiego, powstało w czasie wczesnych poszukiwań artystycznych, kiedy charakterystyczny styl artysty jeszcze się nie wykrystalizował – uważa dr Piotr Łukaszewicz z Muzeum Narodowego we Wrocławiu.
Obraz jest opisywany i reprodukowany przez Tadeusza Dobrowolskiego („Sztuka Młodej Polski, PWN 1963), który pisze: „Zapewne już w Paryżu, dokąd wyjechał w roku 1908, wymalował sporych wymiarów „Wiosnę”, obraz typowo eklektyczny, ale bardzo dla epoki znamienny. Odnajdujemy w nim bowiem wpływy Puvis de Chavennesa, Gauguina, Rousseau-celnika i japońszczyzny (w partii pejzażowej), a nawet pewne reminiscencje krajobrazu rodzimego w partii wierzb i gęsi, jakie pojawiły się w widokach Bronowic”.
Muzeum Narodowe we Wrocławiu posiada w swoich zbiorach 10 obrazów i 2 rysunki Tadeusza Makowskiego. Obecnie na wystawie stałej „Polska sztuka współczesna” na poddaszu prezentowane są trzy obrazy Tadeusza Makowskiego: „Palacze fajek” (1931), „Dziewczynka i chłopczyk” (1930) i „Wiosna” (1908).
Tadeusz Makowski (1882-1932) malarz zaliczany do największych indywidualności sztuki polskiej XX wieku. Artysta odbył gruntowne studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w zakresie historii sztuki, filozofii i filologii klasycznej. Malarstwa uczył się u Jana Stanisławskiego i Józefa Mehoffera w krakowskiej ASP. W 1908 wyjechał na stałe do Francji. Oprócz malarstwa uprawiał grafikę, ilustrował książki, pisał wiersze i teksty z zakresu teorii sztuki. Po wielu latach zmagań z materią malarską udało mu się wykształcić własny, oryginalny styl. W swoich pracach naiwny realizm przedstawień i geometryzację kształtów łączył z elementami groteski (Iwona Gołaj, Polska sztuka współczesna, w: Przewodnik po Muzeum Narodowym we Wrocławiu).

print