Kultura Żydów Galicyjskich

Wystawa czynna 27.09 – 14.12.2007

Unikatową kolekcję judaików z Muzeum Etnografii
i Rzemiosła Artystycznego we Lwowie, uważaną za jedną
z największych i najcenniejszych w Europie będzie można oglądać od 27 września do 14 grudnia w Muzeum Etnograficznym. Na wystawie znajdzie się prawie 300 przedmiotów powstałych w okresie od XVI wieku do lat
30-tych XX wieku. Najstarszy z pokazywanych eksponatów to lampka chanukowa z mosiądzu wykonana w XVI wieku. Oprócz niej można będzie zobaczyć, między innymi synagogalne świeczniki, parochety czyli kotary zasłaniające świętą skrzynię zwaną arką przymierza, wskazówki do czytania Tory, naczynia na potrawy paschalne, bogato zdobione jarmułki i napierśniki. Ciekawostką są przedmioty dekoracyjne wykonane przez Jakuba Dreisina, który pismo hebrajskie potrafił sprowadzić do mikroskopijnych rozmiarów. Modlitwy i pieśni wypisywał na kurzych i gołębich jajkach, a nawet na ziarnkach grochu. Ekspozycja pokazuje odległy i fascynujący świat dawnej kultury żydowskiej.

Wystawa objęta honorowym patronatem Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP Oddział we Wrocławiu,

Icchaka Rapoporta Naczelnego Rabina Wrocławia i Śląska

Gmina Żydowska

Oprawa muzyczna wystawy:

SYNAGOGA POD BIAŁYM BOCIANEM - Centrum Kultury i Edukacji Żydowskiej we Wrocławiu

Patroni medialni:

kulturaonline.pl

print