Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Kontakt: stowarzyszenie@mnwr.pl oraz profil na FB ➸

dołącz do stowarzyszenia

Wydarzenia dla Członków Stowarzyszenia Przyjaciół MNWr ➸


Historia i cele Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Narodowego we Wrocławiu powstało w jubileuszowym roku 70-lecia Muzeum.
Idei powołania Stowarzyszenia przyświecał cel promocji aktywnego uczestnictwa w kulturze (w tym przez budowanie zaangażowanej społeczności wokół MNWr) oraz upowszechnianie wiedzy z obszarów sztuki, kultury i edukacji kulturalnej, w szczególności popularyzacji i wspierania działalności Muzeum Narodowego we Wrocławiu oraz jego oddziałów.

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Narodowego we Wrocławiu [plik.PDF] ➸

Cele te są realizowane na kilku płaszczyznach, przede wszystkim poprzez:
— organizowanie warsztatów twórczych i edukacyjnych dla różnych grup odbiorców,
— organizowanie konferencji, seminariów, wykładów, spotkań z przedstawicielami świata kultury i sztuki,
— organizowanie imprez kulturalnych,
— wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia,
— współpracę z innymi instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi o podobnym profilu,
— wolontariat na rzecz Stowarzyszenia i Muzeum Narodowego we Wrocławiu,
— prowadzenie działalności gospodarczej wspierającej realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

Dołącz do nas!

Deklaracja członkowska „Przyjaciel Muzeum” [plik.PDF] ➸
Deklaracja członkowska „Miłośnik Muzeum” [plik.PDF] ➸

Jeśli chcą Państwo brać udział w wydarzeniach muzealnych bez ograniczeń, pozyskać atrakcyjne zniżki oraz cieszyć się z możliwości uczestnictwa w wydarzeniach specjalnych, zamkniętych dla szerszej publiczności,
zapraszamy do przyłączenia się do Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Narodowego we Wrocławiu, które daje Państwu okazję do wsparcia Muzeum oraz stania się jego uprzywilejowanym członkiem! (kliknij poniżej, by poznać szczegóły)

Dlaczego warto?

Dzięki wsparciu finansowemu:
— przyczyniają się Państwo do ciągłego rozwoju Muzeum poprzez umożliwienie organizacji nowatorskich i ambitnych projektów oraz realizacji wielu działań artystyczno-edukacyjnych,
— stają się Państwo częścią Muzeum Narodowego we Wrocławiu oraz otrzymują dostęp do wydarzeń specjalnych,
— zyskują Państwo wyjątkową okazję do tworzenia bliskich relacji z jednym z największych muzeów narodowych w Polsce.

Szczegółowe informacje o zasadach dotyczących rodzajów członkostwa, wysokości składek członkowskich oraz wysokości zniżek przysługujących członkom Stowarzyszenia znajdują się w uchwale nr 10 Zarządu Stowarzyszenia.

Uchwała nr 10 Zarządu Stowarzyszenia [plik PDF] ➸

Skład Zarządu

Prezes: Aleksandra Ziemlańska
Członkowie: Karolina Rzepka, Agnieszka Kuprianowicz
Komisja rewizyjna: Marta Czarnecka-Wysocka, Joanna Piątkowska, Barbara Andruszkiewicz


Informacje dodatkowe

KRS: 0000732556
NIP: 8971855257
nr konta: 83 1050 1575 1000 0090 8040 4834

Na powyższy rachunek można dokonywać wpłat rocznych składek członkowskich, jak i innych na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

 

print