Pracownia Konserwacji Papieru i Skóry

Pracownia Konserwacji Papieru i Skóry została utworzona pod koniec lat 90-tych XX w. Pełni opiekę konserwatorską nad obiektami na podłożu papierowym, pergaminowym i skórzanym. Trafiające tu dzieła sztuki mają różne formaty: od kilkucentymetrowych form malarstwa miniaturowego po kilkumetrowe obiekty wielkoformatowe (w tym zwoje).

Zespół:

Daria Kordowska – starszy konserwator
daria.kordowska@mnwr.pl
Marta Niedbał – młodszy renowator
marta.niedbal@mnwr.pl

Kontakt:

Pracownia Konserwacji Papieru i Skóry
Muzeum Narodowe we Wrocławiu
pl. Powstańców Warszawy 5
50-153 Wrocław
tel. 71 372 51 50 wew. 252

print