cd. Nauki chodzenia. Tadeusz Różewicz i Eugeniusz Get-Stankiewicz

1 czerwca – 2 sierpnia 2009

Tekę składająca się z 20 graficznych plansz oraz zestaw płyt miedziorytniczych, które posłużyły do wykonania tych prac można będzie zobaczyć na tej wystawie. Teka trafiła do zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu jako dar obu twórców w lutym 2008 roku, płyty przekazane zostaną podczas otwarcia wystawy.

Na tekę składają się plansze z grafikami Geta Stankiewicza połączone z wierszami Różewicza i rysunkami obu twórców. Inspiracją do powstania tych utworów, a zarazem motywem je łączącym, stał się styropianowy model w kształcie litery Y autorstwa Jana Jaromira Aleksiuna. Artysta podarował go Tadeuszowi Różewiczowi z okazji otwarcia wystawy „Zabawy przyjemne i pożyteczne (Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 2003 r.) . Poeta zdeponował go w Domku Miedziorytnika u Eugeniusza Geta Stankiewicza, który z kolei narysował go w przekroju aksonometrycznym. Najpierw dwadzieścia miedziorytów z wizerunkiem litery Y pojawiło się w tomiku Różewicza „Nauka chodzenia”, potem Get Stankiewicz odbił drugą wersję przedstawienia litery Y, tym razem na 20 planszach. „Zimną geometrię architektonicznych rysunków rozbija dodanie osobliwego środka ekspresji czarnej, czasem złotej plamy o poszarpanych krawędziach – pisze w katalogu do wystawy jej kuratorka Magdalena Szafkowska. Na gotowe miedzioryty Geta Stankiewicza przy pomocy laserowego druku cyfrowego naniesione zostały teksty i rysunki Tadeusza Różewicza. Błękit atramentu, zieleń i czerwień flamastrów, przy pomocy których poeta dokonywał zmian, poprawek, skreśleń i uzupełnień tekstu ożywiła i nadała nowe znaczenie tym przedstawieniom. Zdaniem Geta Stankiewicza „To taka sałatka, którą należy delektować się nie rozdzielając jej na poszczególne składniki najlepiej smakuje, kiedy wszystkie części są dokładnie wymieszane”.

Współpraca między Tadeuszem Różewiczem a Eugeniuszem Getem Stankiewiczem trwa od połowy lat 90-tych, twórcy zorganizowali miedzy innymi wspólną wystawę w Muzeum Narodowym we Wrocławiu zatytułowaną „Zabawy przyjemne i pożyteczne” (2003). W zbiorach Muzeum Narodowego znajduje się ponad 80 prac Eugeniusza Geta Stankiewicza (grafiki, obrazy i jedna rzeźba).

print