c.d. prezentacji filmów TATARZY; Kresowiacy – WILEŃSZCZYZNA

Zapraszamy o godz. 18 00
Projekt „Dolny Śląsk. Lud, jego zwyczaje, sposób życia, pieśni, muzyka i tańce..” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolberg 2014 – Promesa”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Wstęp wolny

print