WYSTAWA KOLEKCJI

Szanowni Zwiedzający!

W związku z „Twórczymi zmianami” czasowo wyłączone są sale ekspozycyjne w części północnej Pawilonu oraz dziedziniec.
Dostępne są wystawy:

Mistrzowie dwudziestolecia (Witkacy, L. Chwistek, W. Strzemiński), W kręgu I Wystawy Sztuki Nowoczesnej (M. Jarema, J. Maziarska, T. Kantor), Koloryści (E. Geppert, J. Cybis, P. Potworowski, A. Nacht-Samborski), Socrealizm (A. Kobzdej), Pamięć wojny (W. Hasior, J. Szajna, W. Cwenarski, A. Wróblewski, K. Bednarski, M. Bałka), Maria Jarema, Między abstrakcją a metaforą (K. Mikulski, E. Rosenstein, A. Mazurkiewicz, J. Hałas, J. Stern, H. Stażewski), Informel (T. Kantor, A. Lenica, R. Ziemski), Odrębne światy (Z. Makowski, S. Fijałkowski, J. Nowosielski) oraz Julita Wójcik.

Za utrudnienia przepraszamy.


Kolekcja sztuki polskiej II połowy XX i XXI wieku

Po wielu latach pełnienia różnych funkcji Pawilon Czterech Kopuł – słynne dzieło Hansa Poelziga – przywrócony zostaje publiczności. Swoje zbiory prezentuje w nim Muzeum Sztuki Współczesnej, oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu. W olśniewających bielą salach modernistycznego budynku zagościły prace najznamienitszych polskich twórców 2. połowy XX w. i czasów współczesnych.

Muzeum Narodowe we Wrocławiu jest właścicielem jednej z największych w kraju kolekcji polskiej sztuki współczesnej, której historia sięga lat sześćdziesiątych XX w. Liczy ona 20 tys. eksponatów, które reprezentują wszystkie dyscypliny działań artystycznych – malarstwo, rzeźbę, różne formy przestrzenne i instalacje, zapis video, grafikę, fotografię, dokumentację działań performatywnych.

Trzon zbioru stanowią prace wybitnych polskich artystów, takich jak m.in.: Magdalena Abakanowicz, Paweł Althamer, Mirosław Bałka, Stanisław Fijałkowski, Władysław Hasior, Tadeusz Kantor, Katarzyna Kozyra, Jan Lebenstein, Jerzy Nowosielski, Alina Szapocznikow. Kolekcję uzupełniają pozyskane w ostatnim czasie prace przedstawicieli najmłodszej generacji, m.in. Piotra Janasa i Jakuba Juliana Ziółkowskiego.

Na wystawie pokazane zostały również dzieła reprezentujące artystyczne środowisko Wrocławia, m.in. profesorów wrocławskiej ASP: Eugeniusza Gepperta, Józefa Hałasa, Alfonsa Mazurkiewicza, Konrada Jarodzkiego.
Ekspozycję otwierają dzieła mistrzów dwudziestolecia międzywojennego: Stanisława Ignacego Witkiewicza, Leona Chwistka i Władysława Strzemińskiego, które wskazują na źródła nowoczesności.