Polityka Prywatności www.pawilonczterechkopul.pl

Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje na temat celów, podstaw i zasad przetwarzania danych osobowych w działalności Pawilonu Czterech Kopuł przy ul. Wystawowej 1, 51-618 Wrocław – oddziału Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław, NIP: 896-000-60-69
Źródło i sposób zbierania danych
Dane osobowe są gromadzone:
•    w związku z wykonywaniem przez Muzeum działalności statutowej – w zakresie określonym przepisami prawa,
•    w związku z korzystaniem z systemu internetowej sprzedaży biletów on-line do Pawilonu Czterech Kopuł – w trakcie rejestracji konta lub składania zamówienia na zakup biletów oraz podczas dokonywanych transakcji,
•    w związku z usługą tzw. newslettera informującego o organizowanych przez Muzeum wydarzeniach oraz nowościach wydawniczych,
•    poprzez automatyczne gromadzenie tzw. plików cookies w trakcie wizyty na stronach Pawilonu Czterech Kopuł i Muzeum.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są dane osobowe?

Dane osobowe są przetwarzane:
1)    na podstawie przepisów prawa określających zadania Muzeum realizowane w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit c i e RODO) – w związku z wykonywaniem przez Muzeum działalności statutowej –
2)    na podstawie niezbędności do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), w celu:
•    świadczenia usługi drogą elektroniczną w związku z korzystaniem z systemu internetowej sprzedaży biletów on-line do Pawilonu Czterech Kopuł, w tym do realizacji zakupu, obsługi płatności, wystawienia dokumentów księgowych, obsługi ewentualnych zwrotów lub reklamacji, kontaktu w kwestiach dotyczących realizacji zamówienia na bilety,
•    założenia i zarządzania kontem w systemie internetowej sprzedaży biletów, w tym do zapewnienia obsługi konta, transakcji, płatności i rozwiązywania problemów technicznych,
•    obsługi zgłoszeń i kontaktu w sprawach związanych z realizacją zamówienia na bilety,
3)    na podstawie prawnie uzasadnionego celu administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), w celu:
•    w zakresie monitoringu wizyjnego w pomieszczeniach Pawilonu Czterech Kopuł – w celu zapewnienia ochrony osób i mienia,
•    poznania preferencji Użytkowników odwiedzających strony Muzeum, wykrywania botów i błędów, w celach statystycznych oraz marketingu bezpośredniego,
•    w odniesieniu do plików cookies – w celu dopasowania reklam na stronie, w tym profilowania oraz w celach analitycznych
4)    w oparciu o wyrażoną przez Użytkownika zgodę (art. 6 ust. 1 lit a RODO), w celu:
•    w związku z korzystaniem z systemu internetowej sprzedaży biletów on-line do Pawilonu Czterech Kopuł – w zakresie danych podawanych fakultatywnie w momencie składania zamówienia lub rejestracji konta,
•    w celu przesyłania informacji marketingowych i handlowych o organizowanych przez Muzeum wydarzeniach, wystawach oraz nowościach wydawniczych,
Zgoda może zostać wycofana w każdej chwili.

Czy podanie danych jest dobrowolne?

Użytkownicy korzystający z systemu internetowej sprzedaży biletów do Pawilonu Czterech Kopuł proszeni są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy i realizacji zamówienia z Użytkownikiem.
Podanie danych osobowych w celu otrzymywania newslettera oraz zbieranych w ramach plików cookies jest dobrowolne.

Czym są pliki cookies i w jakim celu są zbierane?

Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu, za pomocą którego Użytkownik przegląda zawartość strony internetowej. Dane te zawierają informacje automatycznie zbierane podczas wizyty użytkownika na stronie, obejmujące m.in. adres IP, dane na temat używanej przeglądarki, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link), informacje o transmisji i raporty o ewentualnych błędach.
Pliki cookies są wykorzystywane w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika, tworzenia statystyk i analizy zachowań użytkowników, a także jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwerem. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystywane są narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics. Dane z plików cookies mogą być również wykorzystywane przez serwisy społecznościowe takie jak Facebook, Twitter, Instagram i YouTube, poprzez obecność na stronach wtyczek umożliwiających dzielenie się treścią.
Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.
Użytkownik może czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących dostępu i przechowywania cookies przy pomocy ustawień przeglądarki  lub ustawień urządzenia końcowego, za pomocą którego przegląda zawartość strony internetowej.
Szczegółowe informacje na temat plików cookies dostępne są w zakładce „Polityka cookies” dostępnej pod tym adresem: http://www.mnwr.art.pl/CMS/polityka_cookies/polityka_cookies.html

Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?

Dane osobowe Użytkowników, którzy założyli konto lub dokonali zakupu biletu za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży biletów będą przetwarzane przez okres świadczenia usług i realizacji zamówienia na bilety, a po jego upływie przez okres wymagany przepisami prawa (m.in. ustawa o rachunkowości) lub na do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wniesienia usprawiedliwionego sprzeciwu wobec przetwarzania.
Dane osobowe Użytkowników gromadzone w plikach cookies oraz w celach marketingowych będą przetwarzane do momentu złożenia uzasadnionego sprzeciwu lub wycofania zgody na takie przetwarzanie.

Odbiorcy danych

Dane osobowe Użytkowników są przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, dostawcom usług IT, usług hostingowych, usług płatności on-line, usług marketingowych, przy czym powierzenie następuje wyłącznie w zakresie i celach określonych przez Administratora, na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
Dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osób, których dane dotyczą

Użytkownikom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo do:
•    prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – w każdej chwili, bez podania przyczyny;
•    prawo dostępu do danych osobowych – prawo do uzyskania określonych informacji o przetwarzaniu danych osobowych, a także do uzyskania kopii danych,
•    prawo żądania sprostowania danych osobowych – prawo do zażądania poprawienia lub uzupełnienia nieaktualnych danych,
•    prawo żądania usunięcia danych osobowych – tzw. prawo do zapomnienia, w sytuacji gdy przetwarzanie nie jest już uzasadnione w świetle przepisów prawa,
•    prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – prawo zażądania ograniczania przetwarzania tylko do przechowywania lub innych operacji na danych, dopóki nie ustaną uzasadnione przyczyny,
•    prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania – z uwagi na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą lub jeżeli dane są przetwarzane w celach marketingowych,
•    prawo do przenoszenia danych osobowych – prawo do uzyskaniu zapisu danych w ustrukturyzowanym formacie,  zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą
Użytkownik ma również prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Monitoring

Dla zapewnienia bezpieczeństwa naszych pracowników i klientów, obszar kompleksu Pawilonu Czterech Kopuł jest monitorowany. Dane z monitoringu wizyjnego zawierające dane osobowe gromadzone są w oparciu o przesłankę uzasadnionego interesu administratora (zapewnienie ochrony osób i mienia) i w tym celu przekazywane do podmiotów zapewniających ochronę obiektów. Zapisy z monitoringu są przechowywane przez okres od 14 do 30 dni.

W jaki sposób kontaktować się w sprawach dotyczących danych osobowych?

We wszystkich kwestiach dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych w działalności Muzeum oraz w celu realizacji uprawnień przysługujących osobowym, których dane dotyczą prosimy o kontakt z wyznaczonym Inspektorami Ochrony Danych – Dominika Jeżewska, e-mail: iodo@mnwr.art.pl


Polityka Cookies www.pawilonczterechkopul.pl

1. Informacje ogólne.
1.    Operatorem Serwisu www.pawilonczterechkopul.pl jest Muzeum Narodowe we Wrocławiu
2.    Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
c. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego 3CUBE Sp. z o.o. Ska, ul. Rymarska 23/11

2. Informacje w formularzach.
1.    Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
2.    Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
3.    Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
4.    Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
5.    Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
6.    Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

3. Informacja o plikach cookies.
1.    Serwis korzysta z plików cookies.
2.    Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3.    Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4.    Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a.    tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b.    utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c.    określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
5.    W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6.    Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7.    Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8.    Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
9.    Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera.
1.    Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2.    Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a.    czas nadejścia zapytania,
b.    czas wysłania odpowiedzi,
c.    nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d.    informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e.    adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f.    informacje o przeglądarce użytkownika,
g.    Informacje o adresie IP.
3.    Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4.    Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5. Udostępnienie danych.
1.    Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
2.    Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
3.    Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
1.    Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
2.    W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
a.    Internet Explorer
b.    Chrome
c.    Safari
d.    Firefox
e.    Opera
f.    Android
g.    Safari (iOS)
h.    Windows Phone
i.    Blackberry