UWAGA!

W związku z przyznaniem przez  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  puli osiemdziesięciu lekcji muzealnych na rok 2017 refundowanych przez ministerstwo w ramach programu Kultura Dostępna, zgłaszamy możliwość skorzystania z tego programu przez grupy zorganizowane  szczególnie te, dla których ograniczenia finansowe stanowią istotną barierę w korzystaniu z oferty edukacyjnej Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Zgłaszamy możliwość zamawiania darmowych lekcji muzealnych w ramach wspomnianego programu zarówno w gmachu głównym MNWr. (tel. 71 372 51 48) jak i w dwóch oddziałach – Muzeum Etnograficznym (tel. 71 344 33 13) oraz Pawilonie Czterech Kopuł (tel.71 712 71 81).

Przedszkole i szkoła podstawowa

I. Sztuka i postaci

 1. Leon Chwistek maluje żonę
 2. Myślątko, artyściątko, gębowzorca. Portrety Stanisława Ignacego Witkiewicza
 3. Portret i autoportret współczesny
 4. Poszukajmy zwierząt w muzeum!

II. Sztuka i miejsca

 1. Pejzaż inaczej
 2. Pod gwiazdami, czyli o obrazie Jakuba Juliana Ziółkowskiego
 3. Podróże z Jerzym Nowosielskim
 4. Czym jest instalacja plastyczna?
 5. Widoki miasta

III. Sztuka i idee

 1. Czy trudno jest stworzyć dzieło abstrakcyjne?
 2. Pomysł na dzieło
 3. Oszukać oko, czyli sztuka iluzji
 4. Abstrakcja dla najmłodszych
 5. Zycbad, Galant i Strychulec. Fantazje Tadeusza Brzozowskiego
 6. Czym jest sztuka współczesna?

IV.  Sztuka i przedmioty

 1. Kolaż, czyli zabawa wyobraźni
 2. O dziwnych nazwach i zwykłych przedmiotach
 3. Wyjście poza obraz
 4. Pod parasolem Tadeusza Kantora
 5. Obraz nie tylko farbą malowany
 6. Martwa natura
 7. W tajemniczym świecie Zbigniewa Makowskiego

V.  Sztuka i społeczeństwo

 1. Pamięć wojny
 2. Zatrzymani w czasie. Prace Edwarda Dwurnika

Wszelkich informacji o lekcjach sztuki i zasadach zapisów udziela Dział Oświatowy pod numerem telefonu 71 712 71 81 (od poniedziałku do piątku między godziną 9 a 15) oraz pod adresem mailowym edukacja.pawilon@mnwr.art.pl.

Gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna

I.    Sztuka i postaci

 1. 1965/1 – ∞, czyli Roman Opałka na spacerze
 2. Portret i autoportret współczesny
 3. Aspekty ciała. Rzeźby Aliny Szapocznikow
 4. Wenus i Bärbel Pawła Althamera
 5. Sztuka i los. Wokół prac Magdaleny Abakanowicz
 6. „Ciemny” obraz ludzkiej egzystencji w malarstwie Jana Lebensteina
 7. Eros i Tanatos w sztuce

II.    Sztuka i miejsca

 1. Pawilon Czterech Kopuł Hansa Poelziga
 2. Artyści wobec przestrzeni
 3. Na sienieńskim rynku. Wokół dzieła Piotra Potworowskiego
 4. Artysta wobec wojny. Dom mojego ojca Krzysztofa M. Bednarskiego
 5. Czym jest instalacja plastyczna?

III.  Sztuka i idee

 1. „Pojęciokształty” Stanisława Dróżdża
 2. Różne rodzaje abstrakcji
 3. Sztuka jako idea
 4. Między abstrakcją a metaforą
 5. Zycbad, Galant i Strychulec. Fantazje Tadeusza Brzozowskiego
 6. Czym jest sztuka współczesna?

IV.     Sztuka i przedmioty

 1. Nowe formy rzeźby
 2. Tadeusz Kantor i jego ambalaże
 3. Motywy mitologiczne i biblijne w pracach Władysława Hasiora
 4. Malarstwo materii
 5. Martwa natura
 6. W tajemniczym świecie Zbigniewa Makowskiego

V.     Sztuka i społeczeństwo

 1. Artyści wobec stanu wojennego
 2. Pamięć wojny
 3. Socrealizm
 4. Pop-art.pl
 5. Kontrkultura
 6. Sztuka feministyczna

Wszelkich informacji o lekcjach sztuki i zasadach zapisów udziela Dział Oświatowy pod numerem telefonu 71 712 71 81 (od poniedziałku do piątku między godziną 9 a 15) oraz pod adresem mailowym edukacja.pawilon@mnwr.art.pl.

Zajęcia dla przedszkolaków i uczniów przygotowane przez Dział Oświatowy Pawilonu Czterech Kopuł to spotkania o charakterze lekcyjno-warsztatowym. Ich aktywna formuła zachęcać ma do twórczego myślenia i działania. Jak przekonywał pedagog i miłośnik muzeów John Dewey, uczenie się przynosi dobre efekty tylko wówczas, gdy możliwe jest połączenie tego, co widoczne w dziełach sztuki z doświadczeniem i wiedzą, które uczniowie już posiadają. Podział lekcji na bloki problemowe porządkuje szeroki zakres tematów podejmowanych przez artystów i, poprzez odniesienia do codzienności, ma na celu ułatwienie uczniom pracy ze sztuką współczesną.

Szkoły chcące wziąć udział w lekcjach sztuki w ramach programu „Szkoła w mieście”
prosimy o pozostawienie, przed rozpoczęciem zajęć, wypełnionego druku w kasie biletowej.

Zasady uczestnictwa:

 • Koszt udziału w zajęciach dla jednego ucznia wynosi 4 złote.
 • Lekcje sztuki odbywają się od wtorku do piątku w godzinach 10.00-16.00 i trwają 60-75 minut.
 • Zajęcia prowadzone są w przestrzeni wystawienniczej Muzeum dla grup liczących nie więcej niż 30 osób, jednak sugerowana liczba uczestników to 20. Grupy powyżej 30 osób dzielone są na dwie mniejsze, dla których lekcje odbywają się równolegle.
 • Opiekun ma obowiązek pozostania z grupą przez cały czas pobytu w Muzeum.
 • Podczas zajęć mogą być wykonywane zdjęcia na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu, jeżeli nie wyrażają Państwo na to zgody, prosimy o wcześniejszą informację.
 • Nauczyciele lub opiekunowie podczas zajęć mogą wykonywać zdjęcia bez użycia lampy błyskowej.
 • Okrycia wierzchnie oraz torby i plecaki należy zostawić w szatni.