UWAGA!

W związku z przyznaniem przez  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  puli osiemdziesięciu lekcji muzealnych na rok 2017 refundowanych przez ministerstwo w ramach programu Kultura Dostępna, zgłaszamy możliwość skorzystania z tego programu przez grupy zorganizowane  szczególnie te, dla których ograniczenia finansowe stanowią istotną barierę w korzystaniu z oferty edukacyjnej Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Zgłaszamy możliwość zamawiania darmowych lekcji muzealnych w ramach wspomnianego programu zarówno w gmachu głównym MNWr. (tel. 71 372 51 48) jak i w dwóch oddziałach – Muzeum Etnograficznym (tel. 71 344 33 13) oraz Pawilonie Czterech Kopuł (tel.71 712 71 81).

INFORMACJE PRAKTYCZNE

Lekcje sztuki w Pawilonie Czterech Kopuł

Zajęcia przygotowane przez Dział Oświatowy Pawilonu Czterech Kopuł to spotkania o charakterze lekcyjno-warsztatowym. Ich aktywna formuła zachęcać ma do twórczego myślenia i działania.

Lekcje sztuki odbywają się od wtorku do piątku w godzinach 10:00-16:00 i trwają od 60 do 90 minut, prowadzone są w przestrzeni wystawienniczej dla grup liczących nie więcej niż 30 osób (sugerowana liczba uczestników to 15). Grupy powyżej 30 osób dzielone są na dwie mniejsze, dla których lekcje odbywają się równolegle.

Organizowane są również lekcje dla uczniów szkół specjalnych, dla których opracowywane są oddzielne scenariusze zajęć z uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

koszt lekcji:
4 zł od uczestnika

Wszelkich informacji o lekcjach sztuki i zasadach zapisów udziela Dział Oświatowy pod numerem telefonu 71 712 71 81 (od poniedziałku do piątku między godziną 9 a 15) oraz pod adresem mailowym edukacja.pawilon@mnwr.art.pl.

Przedszkole i szkoła podstawowa

I. Sztuka i postaci

Sztuka współczesna nie zawsze odcina się od rzeczywistości i tradycji. W propozycjach pod hasłem Sztuka i postacie kryją się lekcje sztuki odwołujące się do jednego z najważniejszych tematów w malarstwie, jakim jest motyw portretu i autoportretu.

Metaforyczne prace Przejście Jerzego Kaliny czy instalacja Magdaleny Abakanowicz Tłum –omawiane podczas zajęć pod hasłem „Postaci, których nie znacie” – pobudzą młodego odbiorcę do refleksji nad kondycją ludzką w ogóle.

– Leon Chwistek maluje żonę

– Myślątko, artyściątko, gębowzorca. Portrety Stanisława Ignacego Witkiewicza

– Kim jest ta pani? Kim jest ten pan?

– Postaci, których nie znacie

– Poszukajmy zwierząt w muzeum!

 

II. Sztuka i miejsca

W bloku zajęć, który łączy sztukę z zagadnieniem miejsca, uczestnicy zaznajomią się z  twórczością wrocławskiego artysty Józefa Hałasa, dziełami Leona Tarasewicza, poznają inspiracje Jerzego Nowosielskiego, przyjrzą się sztuce poświęconej miastom, a także stworzą własne instalacje w przestrzeni.

Widoki miasta

– Nierealne pejzaże

– Pod gwiazdami – o obrazie Jakuba Juliana Ziółkowskiego

Podróże z Jerzym Nowosielskim

 

III. Sztuka i idee

Czy ten obraz jest wypukły? Czy artysta chce nas oszukać? Dlaczego przy jednym obrazie uśmiechamy się, a przy innym robi nam się smutno? Podczas spotkań w Pawilonie Czterech Kopuł dzieci odkryją tajemnicę op-artu, dowiedzą się, czym jest abstrakcja albo jaki pomysł na dzieło mieli wybitni polscy konceptualiści: Stanisław Dróżdż czy Ryszard Winiarski. A na koniec pokolorują „opisany uczuciami” rysunek, stworzą własne prace optyczne oraz takie, które będą wynikiem przypadku sprowokowanego rzutem kostką do gry lub monetą.

Ciepło czy zimno, smutno czy radośnie – o palecie barw

– Pomysł na dzieło

– Oszukać oko, czyli sztuka iluzji

– Akcja, atrakcja, abstrakcja

Wyjście poza obraz

 

IV. Sztuka i przedmioty

W życiu codziennym otacza nas niezmierzona ilość przedmiotów. Podczas warsztatów dzieci przyjrzą się niektórym z nich nieco bliżej, nadając starym rzeczom nowe życie i sensy. Uwaga poświęcona będzie dziełom Tadeusza Kantora, Władysława Hasiora, Jonasza Sterna, Artura Nachta-Samborskiego, a także twórczości Zbigniewa Makowskiego. Czy artystom wystarczyła do działania tylko farba? Czy martwa natura może być żywa? Czy krzesło może być dziełem sztuki? Czy można pokazać pejzaż przy użyciu włosia, plastikowych samolotów i drucików? Te nurtujące pytania będą punktem wyjścia do twórczego działania.

– Pod parasolem Tadeusza Kantora

Obraz nie tylko farbą malowany

Martwa natura

– W tajemniczym świecie Zbigniewa Makowskiego

– O trudnych nazwach i zwykłych przedmiotach

Gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna

I. Sztuka i ludzie

Kolekcja polskiej sztuki współczesnej w Muzeum Narodowym we Wrocławiu jest jedną z najważniejszych i najcenniejszych w kraju. W salach Pawilonu Czterech Kopuł prezentowane są wybrane obiekty z bogatego muzealnego zbioru. Dzięki temu można prześledzić najważniejsze kierunki i tendencje artystyczne w sztuce polskiej począwszy od  dwudziestolecia międzywojennego, aż po czasy najnowsze. Poszczególne sekwencje ekspozycji pozwalają również zaproponować młodzieży lekcje sztuki odnoszące się do konkretnych problemów współczesności. Oto proponowane tematy: 

– Portret i autoportret współczesny

Aspekty ciała

– Sztuka i los. Wokół prac Magdaleny Abakanowicz

– Eros i Tanatos w sztuce

– Sztuka a historia (pamięć wojny, socrealizm, artyści wobec stanu wojennego)

 

II. Sztuka i miejsca

Instalacja, linia blue scotch, performans, akcja – to pojęcia, które powiodą uczestników ku poznaniu sztuki między innymi Krzysztofa Bednarskiego, Edwarda Krasińskiego czy kolorysty Piotra Potworowskiego. Tematami zajęć staną się też dzieła twórców wrocławskich oraz artystów związanych z Grupą Krakowską. Budynek Pawilonu Czterech Kopuł to również doskonała przestrzeń do odkrywania założeń modernizmu i rozmów o architekturze w ogóle.

– O architekturze modernizmu. Pawilon Czterech Kopuł Hansa Poelziga

– Artyści wobec przestrzeni

– Sztuka powojennego Wrocławia

– Podróże po Polsce

– Zawód: kurator. Tworzymy nową wystawę

 

III.  Sztuka i idee 

Skąd artyści mają pomysły? Co ich inspiruje i rozwija? Czy słowa lub reguły matematyczne mogą wpisywać się w dzieła? Uczestnicy zagłębią się w kształty pojęć, poznają założenia sztuki konceptualnej zawarte w pracach artystów takich, jak: Stanisław Dróżdż, Roman Opałka, Henryk Stażewski, Ryszard Winiarski. Idee w sztuce mogą być rozumiane na wiele sposobów, dlatego uwaga uczestników skierowana będzie również na zagadnienia pop-artu oraz kontrkultury. Być może uda się odpowiedzieć na nurtujące wielu pytanie: czym jest sztuka współczesna?

– Czym jest sztuka współczesna?

– Między abstrakcją a metaforą

– Pop-art.pl

– Konceptualizm: sztuka jako pomysł

– Sztuka przeciw idei – kontrkultura

 

IV. Sztuka i przedmioty

Przedmioty w kolekcji wrocławskiego Muzeum pojawiają się w malowanych w konwencji kolorystycznej martwych naturach Jana Cybisa i Artura Nachta-Samborskiego oraz w surrealistycznych obrazach Zbigniewa Makowskiego. To także asamblaże Władysława Hasiora – metaforyczne kompozycje montowane z krzeseł, szyb, drutów, tkanin, wózków, narzędzi rolniczych. I wreszcie obrazy opakowane – ambalaże Tadeusza Kantora, w których parasol, „realność niższej rangi”, zostaje włączony w materię dzieła. 

Nowe formy rzeźby

– Tadeusz Kantor i jego ambalaże

– Motywy mitologiczne i biblijne w pracach Władysława Hasiora

– Malarstwo materii

– Martwa natura w twórczości polskich kolorystów

Zajęcia dla przedszkolaków i uczniów przygotowane przez Dział Oświatowy Pawilonu Czterech Kopuł to spotkania o charakterze lekcyjno-warsztatowym. Ich aktywna formuła zachęcać ma do twórczego myślenia i działania. Jak przekonywał pedagog i miłośnik muzeów John Dewey, uczenie się przynosi dobre efekty tylko wówczas, gdy możliwe jest połączenie tego, co widoczne w dziełach sztuki z doświadczeniem i wiedzą, które uczniowie już posiadają. Podział lekcji na bloki problemowe porządkuje szeroki zakres tematów podejmowanych przez artystów i, poprzez odniesienia do codzienności, ma na celu ułatwienie uczniom pracy ze sztuką współczesną.

Szkoły chcące wziąć udział w lekcjach sztuki w ramach programu „Szkoła w mieście”
prosimy o pozostawienie, przed rozpoczęciem zajęć, wypełnionego druku w kasie biletowej.

Zasady uczestnictwa:

  • Koszt udziału w zajęciach dla jednego ucznia wynosi 4 złote.
  • Lekcje sztuki odbywają się od wtorku do piątku w godzinach 10.00-16.00 i trwają 60-75 minut.
  • Zajęcia prowadzone są w przestrzeni wystawienniczej Muzeum dla grup liczących nie więcej niż 30 osób, jednak sugerowana liczba uczestników to 20. Grupy powyżej 30 osób dzielone są na dwie mniejsze, dla których lekcje odbywają się równolegle.
  • Opiekun ma obowiązek pozostania z grupą przez cały czas pobytu w Muzeum.
  • Podczas zajęć mogą być wykonywane zdjęcia na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu, jeżeli nie wyrażają Państwo na to zgody, prosimy o wcześniejszą informację.
  • Nauczyciele lub opiekunowie podczas zajęć mogą wykonywać zdjęcia bez użycia lampy błyskowej.
  • Okrycia wierzchnie oraz torby i plecaki należy zostawić w szatni.