slider-1920x1080_14 [2016_08_22]
slider-1920x1080_11 [2016_08_22]
slider-1920x1080_12 [2016_08_22]
Pawilon dzien otwarcia
slider-1920x1080_17 [2016_08_22]
slider-1920x1080_18 [2016_08_22]

Projekt pn. „Projekt i wykonanie systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1”, nr POIS.08.01.00-00-1096/16-00, realizowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020, PRIORYTET: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Projekt „Rewaloryzacja i przebudowa budynku Pawilonu Czterech Kopuł na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu” był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Infrastruktura i Środowisko.

„Projekt i wykonanie systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Beneficjentem Projektu i Operatorem jest Muzeum Narodowe we Wrocławiu. Termin realizacji: 31.12.2018 r.

Patroni medialni

Nie wyrażamy zgody na kopiowanie bez naszej wiedzy treści (zarówno tekstów jak i obrazów) zamieszczonych w serwisie.
W przypadku chęci wykorzystania materiałów prosimy o wcześniejszy kontakt z nami, chyba ze widoczna jest informacja o zniesieniu tego ograniczenia pod konkretnym artykułem.

©Pawilon Czterech Kopuł 2016 • Wszelkie prawa zastrzeżone
Zdjęcia: Joanna Stoga, Stanisław Klimek, Arkadiusz Podstawka, Wojciech Rogowicz • Realizacja strony Wojciech Kozłowski trzypunkty.pl